fbpx

Get ready to enter darkness

Bewapend met enkel één glowstick betreed je samen met jouw groep een onaardse dimensie waar een kwaadaardig duister heerst. Het is aan jou om de uitweg te vinden, eenmaal binnen ben je echter nergens meer veilig voor de monsters die zich hier schuilhouden. Plots hoor je stemmen, onheilspellende geluiden en voel je de aanwezigheid van ongewenst gezelschap overal om je heen.

Weet jij te ontsnappen, of blijf je verloren in het duister achter?

Dark Fear opent haar deuren tijdens de herfstvakantie op vrijdag 29,
zaterdag 30 en zondag 31 (Halloween) oktober 2021 bij LaserQuest Nijmegen.
Tickets zijn alleen verkrijgbaar via www.darkfear.nl

Tickets

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 2 personen en tot maximaal 4 personen per groep. Je kunt vanaf 30 minuten voor aanvang het pand betreden om in te checken. Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het door jou gekozen tijdslot aanwezig bent, mocht je te laat komen dan is er de kans dat je de toegang wordt geweigerd.

Dark Fear – Ticket 14,99€ (incl. servicekosten)

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 2 personen en tot maximaal 4 personen per groep.
Je kunt vanaf 30 minuten voor aanvang LaserQuest Nijmegen betreden om in te checken. Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het door jou gekozen tijdslot aanwezig bent, mocht je te laat komen dan is er de kans dat je de toegang wordt geweigerd.

Let op: Je hebt géén QR code of coronatoegangsbewijs nodig voor Dark Fear, want het evenement vindt plaats in een doorstroomlocatie. Maar voor een drankje of hapje van de bar heb je wel een geldige QR-Code nodig.

Dark Fear – Ticket €14,95 p.p (inclusief souvenir foto)

Enkel als groepstickets beschikbaar:

Goed om te weten

Wegens de intensiteit van de experience geven wij een leeftijdsadvies van 16+ af.
Om de veiligheid van onze acteurs, medewerkers en gasten te waarborgen vragen wij je ons Coronaprotocol zorgvuldig door te lezen en de hierin beschreven maatregelen tijdens je bezoek na te leven.

• Je hebt géén QR code of coronatoegangsbewijs nodig voor Dark Fear, want het evenement vindt plaats in een doorstroomlocatie. Maar voor een drankje of hapje van de bar heb je wel een geldige QR-Code nodig.

• Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van het door jou gekozen tijdslot aanwezig bent.

• De belevenis is volledig in het donker, je zult niets/heel weinig kunnen zien.

• De duur van de belevenis is afhankelijk van het vermogen om jezelf in het donker te kunnen oriënteren.

• De belevenis is enkel toegankelijk voor mensen die fysiek goed te been zijn i.v.m. het parkour.

• Er zijn meerdere acteurs die deel uit maken van de belevenis. Al onze acteurs krijgen dagelijks een gezondheids- en temperatuur check. De productie hanteert de hoogste veiligheids- en gezondheidsnormen, voor meer informatie bekijk ons Coronaprotocol.

• Bij het gebruik van het veiligheidswoord “Exit”, vanuit gasten, wordt hierop direct gehandeld en zal een van onze medewerkers naar je toekomen om je naar buiten te begeleiden. Tevens is er ten alle tijden cameratoezicht tijdens de gehele belevenis.

IN HET GEVAL VAN ANNULERING
In het geval dat Dark Fear wordt geannuleerd, krijg je uiterlijk binnen 4 weken na het evenement het volledige aankoop bedrag van uw tickets teruggestort door onze ticket partner Paylogic. Je hoeft je dus geen zorgen te maken in het geval van een annulering.

FAQ

Dark Fear is een spannende en unieke horror experience waarbij je met enkel één glowstick een onaardse dimensie betreed waar een kwaadaardig duister heerst. In het doolhof dwalen verschillende monsters rond die erop uit zijn om jou te horen schreeuwen van angst!

29, 30 en 31 (Halloween) oktober 2021 van 17.00 tot 23.00 uur

Dark Fear vindt plaats bij LaserQuest Nijmegen. Het adres is Ziekerstraat 3, Nijmegen.

Stap samen met je groep het totale duisternis in en navigeer jezelf met enkel één glowstick langs angstaanjagende en onheilspellende monsters en demonen. Bereid je voor op een spannende horror belevenis die nergens anders in de BENELUX te vinden is!

De duur van de belevenis is afhankelijk van het vermogen om jezelf in het donker te kunnen oriënteren. Je kunt uitgaan van +/- 15 minuten.

Wij geven een leeftijdsadvies van 16 jaar af.
Je kunt enkel online tickets kopen via www.darkfear.nl

Ja, als je met de auto komt dan kun je parkeren bij parkeergarage P4 Molenpoort of P5 Mariënburg. Kom je met de fiets? Dan kun je deze stallen bij de beveiligde fietsenstalling Plein 1944.

Je kunt vanaf 30 minuten voor aanvang van je tijdslot het pand betreden om in te  checken. Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het door jou gekozen tijdslot  aanwezig bent. Dus heb je je ticket voor 18.00 uur, dan moet je uiterlijk 17.45 aanwezig zijn!

Het gebruik van mondkapjes is toegestaan, maar niet verplicht.
Nee, het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur is ten strengste verboden tijdens de experience. Bij het gebruik hiervan kan de experience worden stilgelegd en je worden verzocht Dark Fear direct te verlaten.
Ja, in het bar gedeelte mag je wel foto’s en video’s maken. Tevens is er ook een foto moment waarbij wij met je mobiele toestel, en met veilige afstand, foto’s kunnen maken met een van onze monsters. Deel al je foto’s en videos met de hashtag #DarkFear.

Ja, alleen voor het gebruik maken van de aanwezige horeca is een geldige QR-code nodig.

Nee, helaas is de belevenis enkel toegankelijk voor mensen die fysiek goed te been zijn i.v.m. het parkour.
Wij raden Dark Fear af voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met epilepsie, hartklachten of astma
Net zoals bij elk sport- of dans-evenement hebben wij een no-refund beleid.

Tijdens de gehele belevenis wordt er gebruik gemaakt van harde muziek, langdurige volledige duisternis, licht- en stroboscoop- effecten en hevige rook. Het kan zijn dat er incidentele aanraking plaatsvindt in het donker. Echter zal dit nooit met de intentie zijn. Dark Fear zal in het geval van nieuwe regelgeving vanuit de regering dit via onze website en social media kanalen updaten. Check daarom op de dag van je bezoek onze website, of social media, voor eventuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jullie bezoek.

Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?
Neem contact met ons op via onze Facebook pagina Dark Fear of stuur een email naar info@darkfear.nl.

Dark Fear A Dark Thrills Entertainment Production © All rights reserved

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Dark Fear. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van tickets via www.darkfear.nl .

Dark Fear
Ziekerstraat 3
6511 LD Nijmegen

Email: info@darkfear.nl

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing.

Tickets

 1. Paylogic de officiële ticket partner van Dark Fear verstrekt tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets worden na betaling digitaal verzonden naar hetopgegeven e-mailadres.
 2. Dark Fear is niet aansprakelijk indien het door de koper opgegeven e-mailadres niet correct is, of als hun e-mail account niet correct werkt.
 3. De koper dient de e-tickets zelf af te drukken en mee te nemen naar Dark Fear.
 4. Bij de entree van Dark Fear wordt de ticket gecontroleerd. Elk ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle verliest de ticket zijn waarde.
 5. De barcodes op de tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang worden geweigerd.
 6. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenk tijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.
 7. Dark Fear behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 8. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard Dark Fear geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de koper geen recht op terugbetaling.
 9. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dark Fear de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 10. Tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties.
 11. Eenmaal aangeschafte tickets kunnen niet worden geruild en er bestaat geen recht op terugbetaling.

Overig

 1. Indien Dark Fear door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dark Fear geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Dark Fear niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.
 3. De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Dark Fear aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Dark Fear kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de ticketkoper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
 4. Bij alle aankopen bij Dark Fear accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het algemene reglement van LaserQuest Nijmegen.
 5. Dark Fear respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Dark Fear verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 6. Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe evenementen van Dark Fear en/of Dark Thrills Entertainment.
 7. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 8. In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Dark Thrills Entertainment, de organisator van Dark Fear.
 9. Foto’s en Video’s gemaakt door onze fotograaf kunnen/mogen worden gebruikt voor promotie doeleinden voor komende edities van Dark Fear en/of ter promotie van Dark Thrills Entertainment.